Raamatupidamisteenuse hinnastamisest üldiselt

Raamatupidamisteenuse hind kuutasuna kujuneb läbirääkimiste käigus. Raamatupidamisteenuse hind algab 36,00 eurost kuus. Hinnale lisandub käibemaks. Hinda mõjutab dokumentide maht ning töötajate arv ettevõttes. Klientidele pakume võimalust valida kahe erineva hinnapoliitika vahel:

 1. Kui dokumentide hulk on kuude lõikes sarnane, võime kokku leppida kindla kuutasu.
 2. Kui dokumentide hulk on kuude lõikes erinev ( eeskätt hooajatööde vms korra), pakume võimalust tasuda teenuse eest raamatupidaja poolt teostatud ja kokku loetud kannete aluse.

Baashind koosneb vastavalt kirjendamist vajavale dokumentatsiooni mahule. Ühe dokumendiga töötamisel tekib mitu kannet – dokumendi esmasel sissekandmisel programmi, pangakonto läbitöötamisel tasumisekanded.

Põhiteenuste hinnad

 • Kuni 25 algdokumenti ja pangatehingut
  alates 36,00 €
 • 25 kuni 50 algdokumenti ja pangatehingut
  alates 62,20 €
 • 51 kuni 100 algdokumenti ja pangatehingut
  alates 98,45 €
 • 101 kuni 150 algdokumenti ja pangatehingut
  alates 148,20 €
 • 151 kuni 200 algdokumenti ja pangatehingut
  alates 188,40 €
 • 201 kuni 250 algdokumenti ja pangatehingut
  alates 219,30 €
 • 251 kuni 300 algdokumenti ja pangatehingut
  alates 235,30 €.

Põhiteenuse hinnad sisaldavad:

 • raamatupidamise sisseseadmine ( kontoplaan)
 • algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros
 • ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros
 • põhivahendite arvestus kuni 5 ühikut
 • arveldused aruandvate isikutega
 • tulu-ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni ( TSD) koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile ( kuni 1 töötaja)
 • käibedeklaratsiooni ( KMD) koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • töötasude arvestus ( kuni 1 töötaja)
 • konsultatsioon 1 tund kuus

Kirjend = algdokumentide põhjal majandustehingu raamatupidamisregistrisse kandmine ehk kontodel kajastamine. Kirjendite arv ehk töömaht sõltub algdokumentide (kuludokumendid, tsekid, müügiarved, pangaülekanded) arvust.

NB! Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20%.

Lisateenuste hinnad

 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
  alates 32,00 €
 • müügiarvete koostamine
  0,85 €/1 dokument
 • laoarvestuse pidamine
  0,95 €/ühik
 • muude deklaratsioonide koostamine ja esitamine MTA-le
  alates 10,00 € aruanne
  nt.metsainfo deklaratsioon, VD jne
 • statistikaaruannete koostamine ja esitamine
  alates 6,35 €
 • objekti arvestuse pidamine
  kokkuleppel
 • aastaaruande koostamine ja sisestamine Äriregistrisse
  kokkuleppel **
 • konsultatsioon
  23,00 €/tund
 • vahearuannete koostamine
  alates 10,00 €/aruanne
  nt bilanss,kasumiaruanne jne.
 • vahearuande kostamine kiirtööna või töövälisel ajal
  alates 35,00 €/aruanne
 • deklaratsioonide parandused
  7,00 €/dekaratsioon
 • muude raamatupidamisdokumentide koostamine
  alates 5,00 €/dokument
  nt. akt, kirjade koostamine jne.
 • korduvate arvete printimine, koopeerimine, skanneerimine
  1,00 €/arve lk
 • dokumentide postitamine
  alates 1,00 €/tk
  sh saldokinnitsed, teatised jne
 • notari- ja laenulepingute kajastamine raamatupidamises
  alates 5,00 €/leping

NB! Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20%.

Palgaarvestus

Põhiteenuse hind sõltuvalt töötajate arvust

 • Alates 2 töötajast
  5,00 €/töötaja

Põhiteenus sisaldab:

 • töötajate palkade arvestus ja palgalehtede koostamine
 • lisatasude, preemiate arvestamine
 • puhkuse ja lõpurahade arvestamine
 • töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
 • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu-ja Tolliametile
 • palgatõendite koostamine ja väljastamine elektrooniliselt

NB! Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20%.

Personaliarvestus

Põhiteenuse hind sõltuvalt töötajate arvust

 • Alates 1 töötajast
  9,60 €/töötaja

Põhiteenus sisaldab:

 • lepingute muutmise ja lõpetamise ettevalmistamine
 • ametijuhendite, materiaalse vastutuse lepingute koostamine
 • personalialaste dokumentide vormistamie ( puhkuste ajakava, käskkirjad, teatised)
 • tööeeskirjade koostamine ( enam kui 5 töötajaga tööandjal kohustuslik)
 • haigekassas arvele ja maha võtmine.

NB! Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20%.

Korteriühistute raamatupidamine

Teenuse hind sõltub peamiselt korterite arvust ning ühistu vajadustest.

 • Korteriühistu raamatupidamise baasteenuse hind
  alates 40,00 € kuus

Raamatupidamise baasteenus korteriühistutele sisaldab:

 • korteriomanikele igakuiste makseteadete koostamine ( tarbijate, pindade ja tariifide arvestuse pidamine ja muudatuste tegemine)
 • raamatupidamisregistrite pidamine
 • maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksuametile
 • töötasu arvestus kahele töötajale
 • majandusaasta aruande koostamine

Võimalikud lisateenused korteriühistutele

 • dokumentide korrastamine
  kokkuleppel
  aastakäigu dokumentatsiooni arhiveerimine
 • majandusaasta aruande sisestamine äriregistrile
  alates 10,00 €
 • raamatupidamise dokumentide koostamine
  alates 5,00 €/dokument
  nt aktid, erakorralised arved jne.
 • vahearuannete koostamine
  alates 10,00 €/aruanne
 • vahearuande koostamine kiirtööna või töövälisel ajal
  alates 35,00 €/aruanne
 • töötasude arvestus alates kolmandast töötajast
  5,00 €/töötaja
 • otsekorralduste edastamine pankadele
  kokkuleppel
 • lisaarvestused üüriarvetele
  25,00 €/tund
 • panga ülekannete tegemine
  kokkuleppel
 • konsultatsioon baasteenuse kliendile
  üks tund kuus tasuta
 • konsultatsioon
  25,00 €/tund
  sh lisatunnid baasteenuse kliendile
 • üldkoosolekust osavõtt
  kokkuleppel
 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
  alates 32,00€
 • korduvate arvete printimine, koopiate tegemine, skanneerimine
  1,00 €/arve lk
 • dokumentide postitamine
  alates 1,00 €/tk
  nt saldokinnitsed, teatised jne

NB! Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20%.

Ülaltoodud hinnad on informatiivsed. Lõplik hind sõltub konkreetsest kliendist ja tema vajadustest.
Täpema hinna saamiseks saada meile hinnapäring järgneval vormil.

Saada Päring

5 + 3 = ?

© Copyright - Abacus Invest